Disse leverandørens servicevilkår ble sist oppdatert 6. februar 2018.

Velkommen til Ai-Media (her referert til som? Ai-Media,? Vi? Eller? Oss?) Online tjeneste. Denne avtalen forklarer vilkårene du kan bruke Ai-Medias nettsteder, plattformer, online funksjoner, programvare (både online og nedlastbar), teknologisk kunnskap, innhold og arbeidsflytstyringsløsninger (samlet? Tjenesten?). Tjenesten er designet for å tilby tilgjengelighetstjenester for live og forhåndsinnspilt innhold. Tjenesten er også designet for å lette flyten av informasjon, medieinnhold og arbeid mellom Ai-Media-kunder og entreprenører som bruker Tjeneste. Disse vilkårene for bruk forklarer vilkårene du kan utføre tjenester ved å bruke tjenesten. Disse tjenestevilkårene gjelder for alle besøkende, brukere, medlemmer, entreprenører og andre som får tilgang til tjenesten på noen måte (? Brukere?), Og ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, samtykker du til å være bundet av disse vilkårene og til samling og bruk av informasjonen din som angitt i Ai-Media Personvern.

Disse tjenestevilkårene innbefatter herved vilkårene for dokumentene oppført nedenfor og eventuelle andre avtaler eller dokumenter som kan legges ut på tjenesten fra tid til annen, inkludert i hvert tilfelle alle fremtidige endringer og modifikasjoner derav. Disse tjenestevilkårene og avtalene som er beskrevet nedenfor, utgjør sammen og anses som "avtalen?" Eventuelle vilkår som ikke ellers er definert i disse Tjenestevilkårene, skal være som angitt i Avtalen.

  1. Personvern
  2. Entreprenørs sesjonsregler og retningslinjer (vedlagt her som? Skjema 1?)

VIKTIG VARSEL: DENNE AVTALEN FORESLÅER AT NESTE ALLE tvister mellom deg og USA er underlagt bindende arbitrasjon og en fraskrivelse av rettigheter til klassehandlinger som er detaljert i arbitrasjonen og klassen handlingen fraskrivelse delen nedenfor. Ved å gå inn i denne avtalen, gir du din rett til å vise i domstolen, eller å være del av en klassehandling, for å løse disse tvistene, slik de er forklart i mer detalj i den delen.

Hvis du ikke samtykker til alle vilkårene i avtalen, må du ikke tilby tjenester, bruke eller få tilgang til noen deler av tjenesten.

1. Avtalevilkår

Hvis du velger å utføre oversettelses-, transkripsjons-, lydbeskrivelses-, mediealternativ- og / eller bildeteksttjenester og levere oversettelses-, transkripsjon-, lydbeskrivelses-, mediealternativ- og / eller bildetekstleveranser (? Leveringsmomenter?) Som forespurt av Ai-Media-brukeren , som kan bli referert til som kunden, fra tid til annen ("Tjenestene?"), vil du være underlagt, og du må lese, forstå og overholde disse Tjenestevilkårene og Avtalen i sin helhet. Vi ber deg om å lese Avtalen nøye for å sikre at du er komfortabel med alle vilkår og betingelser.

2. Lisens

Med forbehold om vilkårene nedenfor og i avtalen, gir vi deg en personlig, ikke-eksklusiv, begrenset, ikke-overførbar, fritt tilbakekallbar lisens til å bruke Ai-Media immaterielle rettigheter, inkludert tilgang til tjenesten, til å utføre tjenester utelukkende for formålene med tjenesten og som tillatt av funksjonene i tjenesten. Ai-Media forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her i Tjenesten og Ai-Media-innholdet. Du kan ikke, og du kan ikke tillate andre å (a) reversere ingeniør, dekompilere, dekode, dekryptere, demontere eller på noen måte hente kildekode fra tjenesten; (b) endre, distribuere eller opprette derivative verk av tjenesten; (c) kopiere, distribuere, offentlig vise, overføre, selge, leie, lease eller på annen måte utnytte tjenesten; (d) bruke tjenesten til ethvert formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til denne avtalen; (e) bruke tjenesten på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe en Ai-Media-server, eller nettverk (er) som er koblet til en Ai-Media-server, eller forstyrrer andre parters bruk og glede av alle Ai-Media tjenester; (f) forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenester, kontoer, systemer eller nettverk koblet til en Ai-Media-server eller noen av Tjenestene, gjennom hacking, gruvedrift av passord eller på noen annen måte. Vi forbeholder oss retten til å avslutte denne lisensen og lukke kontoen din når som helst når som helst, når som helst av en eller annen grunn eller uten grunn, med eller uten varsel til deg. Lisensen vil også bli avsluttet hvis du ikke overholder noen vilkår eller betingelser i denne avtalen. Når oppsigelse fra begge parter, samtykker du i å ødelegge all programvare som er levert til deg som en del av lisensen.

3. Konto

Du må opprette en online konto med Ai-Media. En Ai-Media online-konto gir deg tilgang til Ai-Media immaterielle rettigheter og verktøy og funksjonalitet som vi kan etablere og vedlikeholde fra tid til annen og etter eget skjønn som du kan bruke i henhold til instruksjonene for å utføre tjenestene. Vi kan opprettholde forskjellige typer kontoer for forskjellige typer brukere. Hvis du åpner en Ai-Media-konto på vegne av et selskap, en organisasjon eller en annen enhet, (a)? inkluderer deg og den enheten, og (b) du representerer og garanterer at du er en autorisert representant for enheten med myndighet til å binde enheten til denne avtalen, og at du samtykker i denne avtalen på enhetens vegne. Ved å koble til Ai-Media med en tredjepartstjeneste, gir du oss tillatelse til å få tilgang til og bruke informasjonen din fra den tjenesten som tillatt av den tjenesten, og til å lagre innloggingsinformasjonen for den tjenesten.

4. Betaling; Ingen brudd på rettigheter eller plikter

Som det eneste vederlaget som skal betales for Tjenestene eller denne avtalen, vil kunden du har utført Tjenestene betale for deg gebyrene minus eventuelle gebyrer som skal betales til Ai-Media. Nettogebyret som skal betales til deg for levering av tjenester, vises til deg på Ai-Medias nettsteder eller plattformer når du velger Tjenester å påta seg, ved å akseptere å gjennomføre utførelsen av Tjenester, samtykker du til at nettogebyret er det eneste vederlaget betales til deg for fullføring av tjenestene i samsvar med vilkårene og betingelsene under disse vilkårene for bruk (som for klarhetens skyld inkluderer entreprenørsessionens regler og retningslinjer). Med mindre annet er spesifikt avtalt av Ai-Media skriftlig (og til tross for annen bestemmelse i avtalen), vil all aktivitet knyttet til tjenester utføres av og bare av deg eller av ansatte i deg og bare de slike ansatte som er godkjent i skriver på forhånd av Ai-Media. Du samtykker i at du ikke vil (og ikke vil tillate andre å) krenke noen avtale med eller rettigheter til tredjepart eller, bortsett fra uttrykkelig godkjent av Ai-Media skriftlig heretter, bruke eller avsløre når som helst din egen eller tredjepart. ? S konfidensiell informasjon eller åndsverk i forbindelse med Tjenestene eller på annen måte for eller på vegne av Ai-Media.

5. Eiendomsinformasjon Publisitet

Du samtykker herved til at alle leveranser, og all annen virksomhet, teknisk og økonomisk informasjon (inkludert, uten begrensning, tjenesten og noen av dens funksjoner, prosesser og systemer og eventuelle intellektuelle eiendomsrettigheter relatert til dette, Ai-mediainnhold, identiteten til og informasjon relatert til brukere, brukerinnhold eller ansatte) utviklet, lært, tilgang til eller innhentet av eller for eller på vegne av deg i løpet av perioden du skal tilby tjenestene som er relatert til Ai-Media eller virksomheten eller påviselig forventet virksomhet av Ai-Media eller i forbindelse med Tjenestene eller som er mottatt av eller for Ai-Media i tillit, utgjør "Eiendomsinformasjon". Eiendomsinformasjon inneholder også informasjon mottatt i tillit av Ai-Media fra sine kunder, brukere og leverandører eller andre tredjeparter. Du samtykker herved til å ha tillit og ikke avsløre eller, bortsett fra ved utføring av Tjenestene, bruk eller tillatelse til å bli brukt all proprietær informasjon. Du skal imidlertid ikke være forpliktet i henhold til dette avsnittet med hensyn til informasjon du tydelig kan dokumentere er eller blir lett tilgjengelig offentlig uten begrensninger, uten skyld i deg selv. Ved oppsigelse eller på annen måte forespurt av Ai-Media eller Brukeren du har levert Tjenester, vil du omgående gi Ai-Media eller slik bruker alle gjenstander og kopier som inneholder eller legemliggjør proprietær informasjon (inkludert uten begrensning alle leveranser), bortsett fra at du kan oppbevare dine personlige kopier av kompensasjonspostene og avtalen. Du anerkjenner og samtykker i at du ikke har noen forventning om privatliv med hensyn til Ai-Medias telekommunikasjons-, nettverks- eller informasjonsbehandlingssystemer (inkludert, uten begrensning, lagrede datafiler, e-postmeldinger og talemeldinger) og at din aktivitet og eventuelle filer eller meldinger, på eller ved bruk av et av disse systemene, kan overvåkes når som helst uten varsel.

6. Garantier og andre forpliktelser

Du representerer herved, garanterer og pakter at: (i) Tjenestene vil bli utført på en profesjonell, kompetent og arbeidsmessig måte og at ingen av slike tjenester eller noen del av denne avtalen er eller vil være i strid med noen forpliktelse du måtte ha overfor andre ; (ii) alt arbeid i henhold til avtalen skal være ditt opprinnelige verk, og ingen av tjenestene eller utvikling, bruk, produksjon, distribusjon eller utnyttelse av disse vil krenke, feilaktig eller krenke immateriell rettighet eller annen rettighet fra noen person eller enhet (inkludert , uten begrensning, du); (iii) du har full rett til å tillate det å gi Ai-Media oppdragene og rettighetene gitt heri (og har skriftlige rettskraftige avtaler med alle personer som er nødvendige for å gi deg rettighetene til å utføre det foranstående og ellers fullstendig utføre avtalen) ; (iv) du skal overholde alle gjeldende lover og sikkerhetsregler for Ai-Media i løpet av utførelsen av tjenestene; og (v) hvis arbeidet ditt krever en lisens, har du fått den lisensen, og lisensen er i full kraft og effekt; (vi) du vil gjøre ethvert forsøk på å sikre dine data og andre filer sikkert under installasjonen eller oppdateringen av programvare. Du vil ikke holde Ai-Media ansvarlig for skade som følge av tap av data eller andre tap som følge av installasjon, oppdatering eller oppgradering av programvare. Før du starter installasjons-, oppdaterings- eller oppgraderingsoppgaver, vil du ta en sikkerhetskopi av harddiskene dine (inkludert, men ikke begrenset til, alle data eller filer som er relatert til Ai-Media-programvare og andre filer eller data som er lagret på samme harddisk som Ai -Media-programvare). Arbeidet ditt vil bli regelmessig gjennomgått for å sikre at det oppfyller Ai-Medias kvalitetsstandarder. Gjentatte ganger som produserer arbeid som oppfyller Ai-Medias standarder, vil begrense eller helt hindre deg i å kreve arbeid.

7. Unngå interessekonflikt

Du representerer og garanterer herved at du ikke har noen utestående avtale eller forpliktelse som er i strid med noen av bestemmelsene i avtalen, eller som vil forhindre at du fullstendig overholder bestemmelsene i dette, og bekrefter videre at du ikke vil inngå slike motstridende avtale i løpet av løpet av denne avtalen.

8. Oppsigelse og oppsigelse

Denne avtalen begynner på den datoen du først registrerer deg hos Tjenesten og godtar vilkårene i Avtalen og skal fortsette til den blir sagt opp, som angitt nedenfor. Du samtykker i at Ai-Media etter eget skjønn kan stanse eller avslutte kontoen din (eller deler av den) eller bruk av tjenesten og fjerne og forkaste innhold i tjenesten, uansett grunn, inkludert, uten begrensning, for mangel bruk, eller hvis Ai-Media mener kvaliteten på leveransen ikke oppfyller en akseptabel standard, eller hvis Ai-Media mener at du har brutt eller handlet inkonsekvent med bokstav eller ånd i avtalen. Eventuell mistanke om uredelig, voldelig eller ulovlig aktivitet som kan være grunnlag for å avslutte din bruk av eller tilgang til tjenesten, og kan henvises til relevante lovhåndteringsmyndigheter. Ai-Media kan også etter eget skjønn og når som helst slutte å levere tjenesten, eller deler av denne, med eller uten varsel. Du samtykker i at enhver oppsigelse av din tilgang til tjenesten under enhver bestemmelse i denne avtalen kan utføres uten forhåndsvarsel, og erkjenner og samtykker i at Ai-Media umiddelbart kan deaktivere eller slette kontoen din og all relatert informasjon og filer på kontoen din og / eller hindre ytterligere tilgang til slike filer eller Tjenesten. Videre samtykker du i at Ai-Media ikke vil være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for terminering av din tilgang til tjenesten. Ai-Media kan kommunisere forpliktelsene i Avtalen til noen av dine andre (eller potensielle) kunder eller arbeidsgivere.

9. Parternes forhold; Uavhengig entreprenør; Ingen ansatte fordeler

Du er en uavhengig entreprenør og du er IKKE en ansatt, agent, samarbeidspartner eller joint venturer av Ai-Media og du skal ikke binde eller forsøke å binde Ai-Media til noen kontrakt eller avtale. Du skal ikke holde deg utenfor som agent for Ai-Media på noe tidspunkt eller på noe medium. Du skal utføre tjenester flittig slik at alle mål som er satt av brukeren eller kunden eller Ai-Media oppnås og nødvendige resultater oppnås for den endelige brukeren av prosjektet. Du skal være alene ansvarlig for å bestemme metoden, modus, måte og timer som Tjenestene utføres i henhold til Avtalen. Betalingen til deg er kun på arbeidsbasis (som angitt i entreprenørsessionens regler og retningslinjer? Se plan 1) og er ikke et speilbilde av arbeidet. All forberedelse, oppsett og forskning som du velger å gjennomføre som en del av din metode for å levere kvalitetsproduksjon, er til din pris. Det blir ikke betalt eller refusjon for utgiftene dine. Alt verktøy, materiell og datautstyr eies direkte av deg. Kostnader knyttet til verktøy, materialer, eiendommer og tjenester som brukes til å levere tjenestene, inkludert men ikke begrenset til programvarelisenser, forsikringer, husleie og internettforbindelse vil bli avholdt av deg. Du erkjenner og godtar at det er helt under din kontroll om du realiserer et overskudd eller påfører deg tap i henhold til denne avtalen. Du erkjenner og er enig i at jo flere jobber du leverer til kontraktsspesifikasjonene, jo større er sjansen for å tjene penger. Du erkjenner og garanterer at mens du utfører alle tjenester og arbeider i henhold til denne avtalen, opererer du uavhengig av Ai-Medias daglige forretningsdrift og ikke er kvalifisert til å delta i noen av Ai-Medias fordeler for ansatte, utenom fordelsprogrammer, gruppeforsikringsordninger eller lignende programmer. Ai-Media skal ikke skaffe arbeidere? kompensasjon, uføretrygd, trygd eller dekning eller annen lovfestet ytelse til deg. Du skal følge for din egen regning alle gjeldende bestemmelser fra arbeidstakere? kompensasjonslover, lov om arbeidsledighetskompensasjon, føderal lov om sosial sikkerhet, Fair Labour Standards Act, føderale, statlige og lokale inntektsskattelover og alle andre gjeldende føderale, statlige og lokale lover, forskrifter og koder som gjelder arbeidsforhold bli oppfylt av arbeidsgivere eller uavhengige entreprenører. Du er ansvarlig for å holde dine egne forsikringer, inkludert, men ikke begrenset til offentlig ansvarsrett, yrkesskadeserstatning og erstatningsforsikring for arbeidere. Fra tid til annen kan Ai-Media be om at du leverer valutasertifikater for forsikringene dine. På forespørsel fra Ai-Media erkjenner du og samtykker i at du må oppgi forespurte valutasertifikater. Du har lov til å jobbe for et antall personer eller enheter samtidig som du oppfyller disse vilkårene for bruk, inkludert allmennheten. Ai-Media har ingen rett til å decharge deg uten å pådra deg ansvar for arbeid som måler opp til kontraktspesifikasjoner. Som entreprenør må du fullføre avtalt prosjekter til Ai-Medias tilfredshet og du erkjenner og samtykker i at du er ansvarlig for manglende fullføring av dem på tilfredsstillende måte. Du vil sørge for at dine ansatte, entreprenører og andre som er involvert i Tjenestene, om noen, er bundet skriftlig til det foregående, og til alle dine forpliktelser i henhold til noen bestemmelse i Avtalen til fordel for Ai-Media, og du vil være ansvarlig for avvik fra dem. Du samtykker herved til å skadesløsgjøre Ai-Media og holde Ai-Media ufarlig for alle krav, erstatning, ansvar, oppgjør, advokater? gebyrer og utgifter, som påløpt, på grunn av det foregående eller brudd på denne avtalen eller andre handlinger eller passivitet av eller for eller på vegne av deg.

10. Oppdrag

Du kan velge å godta enhver Tjenesteoppgave eller økt som blir gjort tilgjengelig via Tjenesten, og du forstår at det ikke er noe minimum eller maksimalt antall oppdrag som kan aksepteres. Du kan også velge å ikke godta oppdrag. Denne avtalen og tjenestene som er tenkt nedenfor er personlig for deg, og du skal ikke ha rett eller mulighet til å tildele, overføre eller underentreprenere rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra Ai-Media. Ethvert forsøk på å gjøre dette skal annulleres. Ai-Media kan tildele og overføre Avtalen helt eller delvis.

11. Avvik fra voldgift og klassehandling

en.  Delaware Rapid Arbitration Act. Enhver tvist som oppstår som følge av eller knyttet til denne avtalen, eller brudd på denne, skal avgjøres ved voldgift gjennomført i staten Delaware i samsvar med Delaware Rapid Arbitration Act. Tildelingen av voldgiftsmennene skal være endelig og bindende, og dom kan treffes for den i enhver domstol som har jurisdiksjon.

b.  Innledende tvisteløsning. De fleste tvister kan løses uten å ta til sak. Ai-Media og du er enige om å bruke sitt beste for å avgjøre enhver tvist, krav, spørsmål eller uenighet direkte gjennom konsultasjon med Ai-Media supportavdeling, og god troforhandlinger skal være en betingelse for at begge parter innleder en rettssak eller voldgift. For å starte denne prosedyren, samtykker du herved til å kontakte Ai-Medias supportavdeling på onlinesupport på ai-media.tv, eller Ai-Media kan kontakte deg ved å bruke den siste tilgjengelige informasjonen den har for deg.

c.  Bindende voldgift. Hvis Ai-Media og du ikke når frem til en avtalt løsning innen en periode på tretti (30) dager etter at uformell tvisteløsning er startet i henhold til bestemmelsen om innledende tvisteløsning ovenfor, samtykker både Ai-Media og du herved til å løse ved voldgift enhver og alle kontroverser, krav eller tvister som oppstår som følge av, eller som følger av: (1) ditt konsulentforhold til Ai-Media, (2) opphør av ditt entreprenørforhold til Ai-Media, (3) ) utførelsen eller brudd på avtalen, (4) ethvert annet aspekt av avtalen, inkludert klassifiseringen av deg som en uavhengig entreprenør, eller (5) uten å begrense det foregående, enhver by, fylke, stat eller føderal lønnstidslov , urettferdig konkurranse, erstatning, pauser og hviletider, refusjon av utgifter, oppsigelse, trakassering og krav som oppstår i henhold til Uniform Trade Secrets Act, Civil Rights Act of 1964, Americans With Disabilities Act, Age Discrimination in Employment Act, Family Medical Le ave Act, Fair Labour Standards Act, Employee Retirement Income Security Act (unntatt krav om ansattes fordeler under noen fordelsplan sponset av Ai-Media og dekket av Employee Retirement Income Security Act of 1974 eller finansiert av forsikring), Genetic Information Non- Diskrimineringsloven, og eventuelle statlige vedtekter som tar for seg samme eller lignende fagforhold, og alle andre lignende føderale og statlige lovbestemmelser og fellesrettslige krav, i hvert tilfelle ved bindende voldgift fra American Arbitration Association (? AAA?) Under the Regler for kommersiell voldgift og utfyllende prosedyrer for forbrukerrelaterte tvister som deretter gjelder for AAA, bortsett fra gitt her. Voldgaven vil bli utført i delaware-staten, med mindre du og Ai-Media er enige om noe annet. Hver part vil være ansvarlig for å betale AAA-arkiverings-, administrasjons- og voldgiftsgebyr i samsvar med AAA-regler. Tildelingen som gis av voldgiftsmannen skal inneholde voldgiftskostnader, rimelige advokater? gebyrer og rimelige kostnader for sakkyndige og andre vitner, og eventuell dom om tildelingen som er gitt av voldgiftsmannen, kan føres inn i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

d.  utelukkelser. Avtalen er ment å kreve voldgift av ethvert krav eller tvist som lovlig kan voldgiftsføres, bortsett fra de krav og tvister som i henhold til avtalen uttrykkelig er utelukket fra seksjon 11. Kravene som ikke dekkes av denne voldgiftsbestemmelsen er krav som er ikke vilkårlig ved lov, som inkluderer krav i henhold til California Private Attorney General Act (? PAGA?) bare så lenge PAGA-påstander anses å ikke være vilkårlig ved lov av California høyesterett, den niende kretsrett for anke eller USAs høyesterett.

e.  Behandlingsgebyr. I den grad innleveringsgebyret for voldgift overstiger kostnadene for å inngi søksmål, betaler Ai-Media merkostnaden. Hvis voldgiftsmannen finner voldgiftssaken som lite useriøs, betaler Ai-Media alle de faktiske arkiverings- og voldgiftsgebyrene for voldgift, forutsatt at kravet ditt ikke søker mer enn 75 000 dollar. Både Ai-Media og du samtykker herved at voldgiftsmannen skal ha makt til å tildele eventuelle rettsmidler som er tilgjengelige i henhold til gjeldende lov, og at voldgiftsmannen skal tildele advokater? gebyrer og kostnader for den rådende part, bortsett fra som forbudt ved lov. Både Ai-Media og du forstår herved at de, i fravær av denne obligatoriske bestemmelsen, ville ha rett til å saksøke i retten og ha en juryprøving. Ai-Media og dere forstår videre at i noen tilfeller kan kostnadene ved voldgift overstige kostnadene ved rettssaker og retten til å oppdage kan være mer begrenset i voldgift enn i retten.

Uansett om du er bosatt i USA eller ikke, vil voldgift iverksettes og gjennomføres i delstaten Delaware, med mindre du og Ai-Media er enige om noe annet, og du og Ai-Media samtykker i å underkaste deg den personlige jurisdiksjonen til noen føderale eller statlige domstol Delaware for å tvinge voldgift, for å forbli saksbehandling i påvente av voldgift, eller for å bekrefte, modifisere, fraflytte eller avgjøre dom over tildelingen inngått av voldgiftsmannen.

Selv om Ai-Media ikke vil gjøre noen gjengjeldende tiltak som svar på utøvelse av rettigheter du måtte ha i henhold til paragraf 7 i National Labour Relations Act, vil noen, Ai-Media ikke være utelukket fra å flytte for å håndheve sine rettigheter under Federal Arbitration Handle for å tvinge voldgift på vilkårene i denne avtalen.

f.  Class Action Waiver. Både Ai-Media og du samtykker herved videre til at voldgift skal utføres i deres individuelle kapasitet og ikke som en klassesøksmål eller annen representativ handling (med forbehold om delen av paragraf 11 (d) ovenfor med hensyn til PAGA-krav), og både Ai-Media og du frafaller hver uttrykkelig sin respektive rett til å inngi en klagesak, søke lettelse på klassebasis eller delta i eller tjene som medlem av en klassesøksmål. DEG OG AI-MEDIA Enes om at hver og en kan bringe klager mot de andre bare i din eller dens individuelle kapasitet, og ikke som en klient eller klassemedlem i noe klassifisert eller representant prosedyre. Hvis noen domstol eller voldgiftsdommer fastslår at den dispensasjon for klassesøksmål som er angitt i dette paragraf er ugyldig eller ikke rettskraftig av en eller annen grunn, eller at en voldgift kan fortsette på en klasse eller representativ basis, skal denne paragraf 11 anses som ugyldig i sin helhet og partene skal anses å ikke ha blitt enige om å avgjøre tvister.

g.  30-dagers rett til å velge bort. Du har rett til å melde deg ut og ikke være bundet av denne versjonen av seksjon 11 ved å sende skriftlig beskjed om din beslutning om å melde deg av til onlinesupport på ai-media.tv med emnelinjen,? ARBITRASJON OG KLASSEHANDLING TILTAKT OVERSIKT. ? Innkallingen må sendes innen tretti (30) dager etter den første datoen 6. februar 2018 eller senere at du samtykker til hvilken som helst versjon av denne avtalen som inneholder denne versjonen av seksjon 11. Hvis du ikke melder deg ut, vil du være bundet å avgjøre tvister i samsvar med vilkårene i dette avsnitt 11. Du har rett til å rådføre deg med advokater etter eget valg angående dette avsnitt 11. Du forstår at du ikke vil bli gjenstand for gjengjeldelse hvis du utnytter din rett til å velge bort dekning under Dette avsnitt 11. Hvis du velger bort Avsnitt 11, vil Ai-Media heller ikke være bundet av det i sine tvister med deg.

h.  Endringer i denne seksjonen. Ai-Media vil gi (60) dager? varsel om endringer i denne delen. Endringer trer i kraft den sekstiende (60.) dagen, og vil bare gjelde prospektivt for krav som oppstår etter den sekstiende (60. dagen). Hvis en domstol eller voldgiftsdommer bestemmer at dette underavsnittet om? Endringer i denne seksjonen? ikke er rettskraftig eller gyldig, skal dette underavsnittet skilles fra § 11, og domstolen eller voldgiftsmannen skal anvende den første seksjonen om voldgifts- og klassehandling som du gikk med på.

12. Begrensninger i denne voldgiftsavtalen

Avsnitt 11 (Arbitration and Class Action Waiver) skal være begrenset som følger:

en.  Administrasjonsbyråer. Krav kan fremmes for et administrativt byrå, men bare i den grad loven tillater tilgang til et slikt byrå til tross for at det foreligger en avtale om voldgift. Slike administrative krav inkluderer uten begrensning krav eller siktelser anlagt for Equal Employment Opportunity Commission, det amerikanske arbeidsdepartementet og National Labour Relations Board. Ingenting i denne avtalen skal anses for å forhindre eller unnskylde en part fra å innbringe et administrativt krav for ethvert byrå for å oppfylle partens forpliktelse til å uttømme administrative rettsmidler før det fremsettes krav på voldgift. Denne voldgiftsbestemmelsen begrenser ikke mine rettigheter til å delta i samordnet virksomhet i henhold til paragraf 7 i den nasjonale arbeidsforholdsloven.

b.  Dodd-Frank. Tvister som kanskje ikke er underlagt voldgiftsavtale før tvist som gitt av Dodd-Frank Wall Street-reformen og forbrukerbeskyttelsesloven (Public Law 111-203) er ekskludert fra dekningen av § 11.

c.   Påstander om åndsverk. Til tross for verken Ai-Media eller avgjørelsen din om å løse alle tvister gjennom voldgift, kan Ai-Media eller du anlegge en sak ved statlig eller føderal domstol eller i US Patent and Trademark Office for å beskytte patenter, opphavsrett, moralske rettigheter, varemerker og forretningshemmeligheter, men ikke rettigheter til personvern eller publisitet.

d.   Small Claims Court. Uansett Ai-medias eller din beslutning om å løse alle tvister gjennom voldgift, kan en av disse partene søke lettelse i en domstol for småkrav for tvister eller krav innenfor rammen av den domstolens jurisdiksjon.

13. Nettsteder fra tredjepart

Tjenesten kan gi, eller tredjeparter kan gi, lenker eller annen tilgang til andre nettsteder og ressurser på Internett. Ai-Media har ingen kontroll over slike nettsteder og ressurser, og Ai-Media er ikke ansvarlig for og støtter ikke slike nettsteder og ressurser. Du erkjenner videre og godtar at Ai-Media ikke vil være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, hendelser, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom et slikt nettsted eller ressurs. Eventuelle avtaler du har med tredjeparter funnet mens du bruker tjenesten, er mellom deg og tredjepart, og du samtykker i at Ai-Media ikke er ansvarlig for tap eller krav du måtte ha mot en slik tredjepart.

14. Skadesløsgjøring og løslatelse

Du samtykker i å løslate, skadesløsgjøre og holde Ai-Media og dets tilknyttede selskaper og deres offiserer, ansatte, direktører og agent ufarlig for alle tap, skader, utgifter, inkludert rimelige advokater? gebyrer, rettigheter, krav, handlinger av noe slag og skade (inkludert død) som oppstår som følge av eller knyttet til din bruk av tjenesten, noe brukerinnhold, din forbindelse til tjenesten, brudd på denne avtalen, noen annen parts tilgang og bruk av tjenesten med ditt unike brukernavn, passord eller annen passende sikkerhetskode, eller brudd på rettighetene til en annen. Hvis du er bosatt i California, frafaller du California Civil Code § 1542, som sier:? En generell løslatelse omfatter ikke krav som kreditor ikke vet eller mistenker å være til hans fordel på tidspunktet for utførelsen av løslatelsen, som hvis kjent av ham må ha påvirket hans oppgjør med skyldneren vesentlig.? Hvis du er bosatt i en annen jurisdiksjon, frafaller du enhver sammenlignbar lov eller doktrine.

15. Fraskrivelse av garantier

DIN BRUK AV TJENESTEN ER PÅ ENESTE RISIKO. TJENESTEN LEVERES PÅ EN? SOM ER? OG? SOM TILGJENGELIG? BASIS. AI-MEDIA ANBEFALER UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER FOR NOEN TYP, HVIS UTRYKKELIG, IMPLISERT ELLER STATUTORI, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet til en bestemt hensikt, TITEL OG BETINGELSE.

AI-MEDIA INNEGJØR INGEN GARANTI SOM (I) TJENESTEN VIL OPPFYLDER DINE KRAV, (II) TJENESTEN VÆR IKKE INTROLERT, RETTIG, SIKKER ELLER FEILFRI, (III) RESULTATENE SOM KAN HENTES FRA BRUK AV TJENESTEN VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG, ELLER (IV) KVALITETEN PÅ NOE DOKUMENTER, PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANDRE MATERIALE FÅTT AV DEG GJENNOM TJENESTEN VIL MØTE DIN FORVENTNINGER.

16. Ansvarsbegrensning

DU FORSTÅ OG UTRYKKIG AT AI-MEDIA IKKE SKAL ANBEFALES FOR ALLE indirekte, tilfeldige, spesifikke, konsekvivalente, eksempler på skader, eller skader for tap av fortjeneste, inkludert ikke begrenset til, skader for tap av god vilje, bruk av data TAP (SELV HVIS AI-MEDIA ER ANBEFALT OM MULIGHETEN FOR Slike skader), HVORFOR BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, NEGLIGENS, STRIFT ANSVARLIGHET ELLER ANNEN, RESULTAT FRA: (I) BRUKEN ELLER MANGLENDE Å BRUKE TJENESTEN ELLER ANY AV TJENESTENE; (II) KOSTNADSKOSTNADER FOR UNDTAKSVARER OG TJENESTER SOM RESULTATER FRA NOE VARER, DATA, OPPLYSNINGER ELLER TJENESTER KJØpt ELLER FÅTT ELLER MELDINGER Mottatt eller transaksjoner som er inngått gjennom eller fra tjenesten; (III) Uautorisert tilgang til eller endring av overføringer eller data; (IV) Uttalelser eller gjennomføring av noen tredje part på tjenesten; ELLER (V) NOEN ANDRE SAMMEN TIL TJENESTEN. INGEN EVENT WILL AI-MEDIA? S TOTAL ANSVAR FOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP ELLER Årsaker til handling overstiger beløpene som er betalt eller betales av AI-MEDIA I SISTE MÅNEDER (6) MÅNEDER, ELLER HVIS STORE, EN HUNDRE DOLLARS ( $ 100).

NOEN JURISDISKJONER Tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensningen eller utelukkelsen av erstatningsansvar for tilfeldige eller konsekvente skader. I samsvar med det, kan noen av begrensningene som er angitt ovenfor ikke kanskje gjelde deg. HVIS DU MISVISES MED NOEN DEL AV TJENESTEN ELLER MED AVTALEN, ER DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTIGHET Å AVSLUTTE BRUK AV ELLER TILGANG TIL TJENESTEN. I ALLE tilfeller er du enig i at overnevnte utelukkelse av garantier og begrensninger og unntak av ansvar skal gjelde den maksimale utstrekning som er tillatt under gjeldende lov.

Under ingen omstendigheter vil Ai-Media være ansvarlig for skade, tap eller skade som følge av hacking, tukling eller annen uautorisert tilgang eller bruk av tjenesten eller kontoen din eller informasjonen i den.

17. Ingen ansvar påtatt for følgende

I det maksimale omfang det er tillatt i gjeldende lov, påtar Ai-Media seg ikke noe ansvar eller ansvar for (i) feil, feil eller unøyaktigheter i innholdet; (ii) personskade eller materiell skade, uansett karakter, som følge av din tilgang til eller bruk av vår tjeneste; (iii) all uautorisert tilgang til eller bruk av våre sikre servere og / eller all personlig informasjon som er lagret der; (iv) enhver avbrudd eller opphør av overføring til eller fra Tjenesten; (v) eventuelle feil, virus, trojanske hester eller lignende som kan overføres til eller gjennom tjenesten vår av tredjepart; (vi) eventuelle feil eller mangler i innholdet eller for tap eller skade som oppstår som følge av bruken av innhold som er lagt ut, sendt, sendt, eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom tjenesten; og / eller (vii) brukerinnhold eller den ærekrenkende, krenkende eller ulovlige oppførselen til tredjepart.

18. Styrende lov

Du samtykker i at: (i) Tjenesten skal anses utelukkende basert i Delaware; og (ii) Tjenesten skal anses som en passiv som ikke gir opphav til personlig jurisdiksjon over Ai-Media, verken spesifikke eller generelle, i andre jurisdiksjoner enn Delaware. Denne avtalen skal styres av de interne materielle lovene i delaware-staten, uten respekt for dens lovkonfliktprinsipper. Anvendelsen av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig ekskludert. Du samtykker i å underkaste deg den personlige jurisdiksjonen til føderale og statlige domstoler i Delaware delstat for handlinger som vi beholder retten til å søke påbud eller annen rettferdig lettelse i en domstol med kompetent jurisdiksjon for å forhindre faktisk eller truet krenkelse, feilaktig bruk eller brudd på våre opphavsrettigheter, varemerker, forretningshemmeligheter, patenter eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter, som angitt i voldgiftsbestemmelsen nedenfor.

19. Varslingsprosedyrer og endringer i avtalen

Ai-Media kan gi varsler, enten slike varslinger er påkrevd i lov eller er for markedsføring eller andre forretningsrelaterte formål, til deg via e-postvarsel, skriftlig eller papirkurv, eller gjennom utsendelse av slik varsel på vår hjemmeside, som bestemt av Ai -Media etter eget skjønn. Ai-Media forbeholder seg retten til å bestemme skjemaet og virkemidlene for å gi varsler til våre brukere, forutsatt at du kan velge bort visse informasjonsmidler som beskrevet i denne avtalen. Ai-Media er ikke ansvarlig for automatisk filtrering av deg eller nettverksleverandøren din som kan søke om e-postvarsler vi sender til e-postadressen du oppgir. Ai-Media kan etter eget skjønn endre eller oppdatere denne avtalen fra tid til annen, og derfor bør du gjennomgå denne siden med jevne mellomrom. Når vi endrer avtalen på en vesentlig måte, vil vi oppdatere den "sist endrede?" dato øverst på denne siden. Din fortsatte bruk av tjenesten etter en slik endring utgjør din aksept av den nye avtalen. Hvis du ikke samtykker til noen av disse vilkårene eller fremtidige vilkår i avtalen, må du ikke bruke eller få tilgang til (eller fortsette å få tilgang til) tjenesten.

20. Hele avtalen / delbarheten

Disse vilkårene for bruk sammen med

  • Personvern,
  • Entreprenørs sesjonsregel og retningslinjer (vedlagt her som? Skjema 1?)

Og eventuelle endringer og eventuelle tilleggsavtaler du kan inngå med Ai-Media i forbindelse med tjenesten, skal utgjøre hele avtalen mellom deg og Ai-Media angående tjenesten. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen anses ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal ugyldigheten av denne bestemmelsen ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen, som skal forbli i full kraft og virkning.

21. Ingen frafall

Ingen fraskrivelse av noen vilkår i denne avtalen skal anses som et videre eller vedvarende avkall på et slikt begrep eller noe annet begrep, og Ai-Medias unnlatelse av å hevde noen rettighet eller bestemmelse i henhold til denne avtalen skal ikke utgjøre et avkall på slik rett eller bestemmelse .

22. Overlevelse

Til tross for noe motsatt er Du og Ai-Media enige om at seksjonene 5 til 24 vil overleve enhver oppsigelse eller utløp av avtalen eller ditt forhold til Ai-Media.

23. Bruker tvister

Du samtykker i at du er eneansvarlig for interaksjonen din med andre brukere i forbindelse med Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til noen kunde, og Ai-Media har ikke noe ansvar eller ansvar i forhold til dette. Ai-Media forbeholder seg retten, men har ingen forpliktelse, til å bli involvert på noen måte med tvister mellom deg og noen annen bruker av tjenesten.

24. Varsel for brukere av California

I henhold til California Civil Code avsnitt 1789.3, har brukere av tjenesten fra California rett til følgende spesifikke forbrukerrettighetsvarsel: Klageassistance Unit of Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs kan kontaktes skriftlig på 1625 North Market Blvd ., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, eller via telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210. Du kan kontakte oss på Ai-Media.com eller via e-post på info på ai-media.tv.

25. Spørsmål og forslag

Ta kontakt med oss på onlinesupport på ai-media.tv for å rapportere brudd på denne avtalen eller for å stille oss spørsmål om denne avtalen eller tjenesten.

 


Plan 1: Entreprenørs sesjonsregler og retningslinjer

Sist oppdatert: 6. februar 2018

Følgende regler og retningslinjer gjelder alle entreprenører

Støttetjenester

Støtte er tilgjengelig via e-post og gjennom nettstedet. Hvis du trenger mer avansert teknisk support eller telefonassistanse, kan det være nødvendig med ytterligere konsulenttjenester eller en supportplan. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre supportpolitikken. For å kontakte oss for support, mail oss på onlinesupport på ai-media.tv.

Følgende regler og retningslinjer gjelder for entreprenører som leverer media-økter i sanntid

 1. Avbestillings- og ikke-show-policy

Hvis kunden avbryter den bekreftede live-økten mindre enn 24 timer før økten er planlagt å starte, vil du få utbetalt halvparten av det bekreftede beløpet.

Hvis du avbryter en bekreftet økt mindre enn 24 timer før økten er planlagt å starte, vil en fjerdedel av det bekreftede beløpet bli trukket fra kontosaldoen, bortsett fra i tilfelle sykdom eller nødstilfelle (som du kan være pålagt å gi gyldig bevis for ). Du vil ikke bli pålagt å betale dette beløpet, men det blir trukket fra neste betaling.

2. Sen policy

Du må delta i økten minst 5 minutter før planlagt starttid. Hvis du ikke går inn i den planlagte økten minst 5 minutter før planlagt starttid, vil den økten bli tilgjengelig for andre entreprenører å kreve, og en fjerdedel av det bekreftede beløpet blir trukket fra kontosaldoen din.

Entreprenører med flere sent eller ingen oppmøter til planlagte økter vil bli gitt med to (2) advarsler fra oss før de blir fjernet fra tjenesten helt.

3. Tidlig avslutning av økter

Hvis kunden velger å avslutte økten tidlig, vil du fortsatt få full betaling for tidsluken.

Hvis du ikke fullfører den bekreftede økten i sin helhet, blir du ikke betalt for den tiden du ikke har oppgitt billedtekst. Entreprenører med hyppige forekomster av å forlate økter tidlig vil bli fjernet fra tjenesten.

4. Programvare

Det er ditt ansvar å gjøre ethvert forsøk på å sikre dine data og filer når du installerer, oppdaterer og bruker programvare. Ai-Media tar ikke noe ansvar for skade, datatap eller korrupsjon. Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopi av harddiskene regelmessig, og alltid før programvareinstallasjon og oppgradering.

Følgende regler og retningslinjer gjelder for entreprenører som leverer arbeid med innspilte medier

1. Sen policy

Du må fullføre hevdet arbeid innen angitt forfallsdato og tid. Hvis du ikke sender inn en jobb innen forfallsdato og tid, vil Ai-Media vurdere den jobben som ufullstendig og forbeholder seg retten til å holde tilbake lønn for den jobben. Entreprenører med flere tapte frister kan bli suspendert eller fjernet fra tjenesten helt.

2. Av- og kvalitetssikring

Hvis en innsendt jobb mangler en betydelig mengde innhold, eller innholdet som genereres ikke samsvarer med tilknyttede medier, kan Ai-Media vurdere denne jobben som ufullstendig og forbeholder seg retten til å holde tilbake lønn for denne jobben.