Sist oppdatert 19. mars 2019

 

1.Hovedoppsett

 1. Ai-Media Inc (?Ai-Media? eller?vi? eller?oss? eller?våre?), et selskap med delstat Delaware, driver nettstedene ai-media.tv og www.ai-live.com(samlet?nettsteder?), tjenestene som tilbys på nettstedene fra tid til annen (som angitt nedenfor i pkt. 2.1), og eier (eller lisenser) programvaren på nettstedene (samlet,?Service?).
 2. Ai-Media vil levere tjenestene underlagt denne avtalen (som endret fra tid til annen). Vi kan gi deg Tjenestene eller underleverandør av levering av Tjenestene til et eller flere av våre relaterte selskaper, inkludert, men ikke begrenset til Access Innovation Holdings Pty Limited (ACN 122 058 708), Access Innovation Media Pty Limited (ACN 105 924 490 ), Ai-Media Canada Inc (Co No 1015825-9), Access Innovation Media UK Ltd (Co No 08123694), Ai-Media UK B Ltd (Co No 07292409). Vi kan tildele eller novate noen eller alle våre rettigheter og / eller forpliktelser i henhold til denne avtalen til et eller flere av våre beslektede selskaper, når som helst uten ditt samtykke.
 3. Disse tjenestevilkårene, sammen med personvernreglene og kundesesjonsreglene og retningslinjene i plan 1, danner avtalen med hensyn til tjenestene med deg (Avtale).
 4. Denne avtalen gjelder alle besøkende, brukere, kontoinnehavere, medlemmer og andre som får tilgang til og bruker tjenesten på noen måte (?Bruker? eller?du?).
 5. Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, samtykker du til å være bundet av denne avtalen.
 6. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å endre eller endre denne avtalen når som helst. Vi vil varsle deg om endringer enten ved å erstatte denne avtalen på nettstedene (viser tidspunktet for at den ble oppdatert), eller via e-post, eller på andre måter vi anser som rimelige. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart, og enten ditt eksplisitte samtykke eller din fortsatte bruk av tjenesten utgjør din aksept av de nye vilkårene. Hvis du ikke er enig i noen endring eller modifisering av denne avtalen, kan du når som helst avslutte denne avtalen ved å slutte å bruke tjenester og kansellere kontoen din hos oss.
 7. Vennligst les Avtalen nøye i sin helhet for å sikre at du forstår hver bestemmelse.
 8. VIKTIG VARSEL: DENNE AVTALEN FORESLÅER AT NESTE ALLE tvister mellom deg og USA er underlagt bindende arbitrasjon og en fraskrivelse av rettigheter til klassehandlinger som er detaljert i arbitrasjonen og klassen handlingen fraskrivelse delen nedenfor. Ved å gå inn i denne avtalen, gir du din rett til å vise i domstolen, eller å være del av en klassehandling, for å løse disse tvistene, slik de er forklart i mer detalj i den delen.
 9. Hvis du ikke samtykker til alle vilkårene i avtalen, må du ikke bruke eller få tilgang til noen deler av tjenesten

2. Tilgang og bruk av tjenesten vår

2.1 Vår tjeneste

Partene erkjenner:

 1. Ai-Media? S tjeneste inkluderer uten begrensning tilgjengelighetstjenester for live og forhåndsinnspilte medier. Ai-Medias tjeneste inkluderer transkripsjon, billedtekst, lydbeskrivelse og notattjenester og andre relaterte tjenester som tilbys på nettstedet vårt fra tid til annen;
 2. ? Ai-Live? plattform (som du har tilgang til via ai-live.com) er en programvareløsning som fanger live lyd og overfører, i sanntid, bildetekster av lydinnholdet til en ønsket terminal;
 3. Ai Media tilbyr live captioning for live events og sendinger på Facebook, YouTube og andre lignende plattformer (som du kan få tilgang til via vår Ai-Media-plattform på ai-media.tv). Vi tilbyr også lukkede billedtekst-, transkripsjon-, notat- og lydbeskrivelsestjenester (som du også kan få tilgang til via vår Ai-Media-plattform på www.ai-media.tv).

2.2 Kvalifisering

 1. Du må være 13 år eller eldre for å bruke eller få tilgang til tjenesten. All bruk eller tilgang til tjenesten av personer under 13 år er strengt forbudt og i strid med denne avtalen.
 2. Hvis du er mellom 13 og 18 år og ønsker å bruke tjenesten, må du sende til Ai-Media skriftlig samtykke til å gjøre det av en forelder eller verge, og Ai-Media må godkjenne din bruk av tjenesten skriftlig.
 3. Personer (hvor personen er definert som en fysisk person, juridisk enhet eller et statlig organ eller myndighet, heretter kalt?person?) mellom 13 og 18 år må bruke tjenesten under direkte tilsyn av en forelder eller verge som er over 18 år og som samtykker i å være bundet av denne avtalen.
 4. Tjenesten er muligens ikke tilgjengelig for noen brukere som tidligere er fjernet fra tjenesten av Ai-Media.
 5. Ved å bruke tjenesten, representerer du og garanterer at du har full rett, makt og myndighet til å inngå denne avtalen og å fullføre alle dine forpliktelser i henhold til dette. Du representerer og garanterer videre at du ikke har noen juridisk funksjonshemming eller avtalefestet begrensning som hindrer deg i å inngå denne avtalen.

2.3 Dine kontoer

 1. For å bruke eller få tilgang til tjenesten, må du opprette en Ai-Media-konto på nettstedet vårt (enten gjennom ai-media.tv eller www.ai-live.com, avhengig av hvilke av våre tjenester du trenger). En Ai-Media-konto gir deg tilgang til funksjonene og funksjonaliteten til den aktuelle tjenesten som vi kan etablere og vedlikeholde fra tid til annen og etter eget skjønn.
 2. Vi kan opprettholde forskjellige typer kontoer for forskjellige typer brukere.
 3. Hvis du åpner en konto på nettstedene på vegne av et selskap, en organisasjon eller en annen enhet, (a)? inkluderer deg og den enheten, og (b) du representerer og garanterer at du er en autorisert representant for enheten med myndighet til å binde enheten til denne avtalen, og at du samtykker i denne avtalen på enhetens vegne.
 4. I den grad du kobler deg til våre nettsteder via en tredjepartstjeneste (for eksempel via Facebook), gir du oss tillatelse til å få tilgang til og bruke informasjonen din fra den tjenesten som tillatt av den tjenesten, og til å lagre innloggingsinformasjon og informasjon for den tjenesten. Du må bare bruke tredjeparts servicekontoer eid av deg, og ikke av noen annen person eller enhet.
 5. Du kan aldri bruke en annen brukerkonto uten tillatelse.
 6. Når du oppretter kontoen din, må du oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon.
 7. Du er alene ansvarlig for aktiviteten som skjer på kontoen din, og du må holde kontopassordet ditt sikkert. Vi oppfordrer deg til å bruke? Sterk? passord (for eksempel passord som bruker en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler) med kontoen din.
 8. Du kan ikke tillate noen andre å få tilgang til eller bruke tjenesten med ditt unike brukernavn, passord eller annen sikkerhetskode. Du må varsle Ai-Media umiddelbart om brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din. Ai-Media er ikke ansvarlig for tap som skyldes uautorisert bruk av kontoen din.
 9. Vi forbeholder oss retten til å avslutte kontoer som er inaktive i en lengre periode, som vi med rimelighet bestemmer, med eller uten varsel.
 10. Vi kan avslutte eller suspendere din tilgang til tjenesten permanent eller midlertidig uten varsel og ansvar av noen grunn, inkludert hvis du i vår eneste bestemmelse bryter noen bestemmelse i denne avtalen, eller uten grunn.
 11. Hvis kontoen din blir avsluttet av en eller annen grunn, må du innhente skriftlig autorisasjon fra Ai-Media før du oppretter en annen konto. Hvis du prøver å opprette en annen konto uten å få en slik autorisasjon, kan Ai-Media permanent forby deg fra tjenesten.
 12. En person kan ikke ha mer enn en aktiv brukerkonto på noe tidspunkt uten skriftlig samtykke fra Ai-Media i hvert tilfelle.
 13. Du er alene ansvarlig for interaksjonen din med andre Ai-Media brukere. Vi forbeholder oss retten, men har ingen forpliktelse, til å overvåke tvister mellom deg og andre brukere. Ai-Media er ikke ansvarlig for dine interaksjoner med andre brukere, eller for brukerens handlinger eller passivitet.

2.4 Generelle bruksforpliktelser

 1. Du må ikke delta i følgende forbudte aktiviteter:
  1. kopiering, distribusjon eller avsløring av deler av tjenesten i ethvert medium, inkludert uten begrensning av automatisert eller ikke-automatisert "skraping";
  2. bruker noen automatiserte system, inkludert uten begrensning? roboter ,? ? Edderkopper ,? ? offline lesere ,? osv., for å få tilgang til tjenesten
  3. overføring av spam, kjedebrev eller annen uoppfordret e-post;
  4. forsøke å forstyrre, kompromittere systemintegriteten eller sikkerheten eller dechiffrere overføringer til eller fra serverne som kjører tjenesten;
  5. iverksette tiltak som pålegger eller kan pålegge vår egen skjønn en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur;
  6. laste opp ugyldige data, virus, ormer, trojanere eller annen skadelig programvare gjennom tjenesten;
  7. innsamling eller høsting av personlig identifiserbar informasjon, inkludert kontonavn, e-postadresser, fra Tjenesten;
  8. tilgang uten autoritet, forstyrre, skade eller forstyrre
   1. hvilken som helst del av nettstedene;
   2. alt utstyr eller nettverk som nettsteder er lagret på;
   3. all programvare som brukes i tilbudet av nettsteder; eller
   4. alt utstyr eller nettverk eller programvare som eies eller brukes av tredjepart i forbindelse med tjenesten.
  9. bruke tjenesten til kommersielle oppfordringsformål;
  10. å ettergi seg en annen person eller på annen måte gjøre noe med å representere tilknytningen din til en person eller enhet, drive svindel, gjemme eller forsøke å skjule identiteten din;
  11. forstyrre riktig funksjon av tjenesten;
  12. tilgang til noe innhold på tjenesten gjennom annen teknologi eller andre midler enn de som er levert eller autorisert av tjenesten;
  13. omgåelse av tiltakene vi kan bruke for å forhindre eller begrense tilgang til tjenesten, inkludert uten begrensning funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av noe innhold eller håndhever begrensninger i bruken av tjenesten eller innholdet i den;
  14. bruke tjenesten til å støtte, oppfordre eller fremme diskriminering, fiendtlighet eller vold;
  15. å bruke et hvilket som helst Ai-Media-varemerke eller en hvilken som helst variant derav, inkludert stavefeil som domenenavn eller som del av et domenenavn, som metatag, nøkkelord eller annen type programmeringskode eller data;
  16. vedta eller bruke, uten vårt forutgående skriftlige samtykke, noe ord eller merke som ligner på eller sannsynligvis vil forveksles med Ai-Media-varemerker;
  17. kopiering, imitering eller bruk, helt eller delvis, utseendet og følelsen av tjenesten (inkludert, men ikke begrenset til, alle sideoverskrifter, tilpasset grafikk, knappikoner og skript) uten forhånds skriftlig samtykke fra Ai-Media;
  18. innramming eller hurtigkobling til Tjenesten eller annet innhold enn ditt eget uten forutgående skriftlig samtykke fra Ai-Media;
  19. lage avledede arbeider basert på nettsteder;
  20. fjerning eller endring av opphavsrett, varemerke, logo eller annen proprietær varsel eller etikett som vises på nettstedene, eller materiale levert på nettstedene;
  21. bruke tjenesten til ulovlig, uredelig eller kriminell hensikt;
  22. bruker tjenesten for å forårsake plage, irritasjon eller ulempe, på noen som helst måte,
  23. bruker tjenesten som på noen måte:
   1. kan være uanstendig, usømmelig, vulgær, profan, rasistisk, sexistisk, diskriminerende, krenkende, nedsettende, skadelig, trakasserende, truende, pinlig, ondskapsfull, voldelig, hatefull, truende, ærekrenkende, usann eller politisk;
   2. kan krenke eller krenke opphavsretten eller immaterielle rettigheter (som definert nedenfor) eller personvern eller andre rettigheter til oss eller tredjepart;
   3. er i strid med noen spesifikke regel eller krav som vi stiller på nettstedene i forhold til en bestemt del av nettstedene eller nettstedene generelt.
  24. Du må ikke kopiere, endre, tilpasse, duplisere, kryptere, manipulere, omvendt ingeniør eller trekke ut noen kildekode til, noen del av tjenesten, uten vårt forutgående skriftlige samtykke.
 2. Du må ikke vise, distribuere, lisensiere, lease, utføre, publisere, reprodusere, duplisere, kopiere, opprette derivater fra, endre, selge, videreselge, utnytte, overføre eller laste opp, for noe kommersielt formål, noen del av tjenesten.
 3. Din bruk av tjenesten skjer på ikke-eksklusiv basis med hensyn til drift og funksjonalitet av systemet, og bare så lenge Ai-Media er villig til å tilby tjenesten.
 4. For å bruke tjenesten trenger du Internett-tilkobling. Vi vil ikke ha noe ansvar eller ansvar for data eller andre kostnader du måtte pådra deg (for eksempel mobil datakostnader og internettforbindelsesgebyr).
 5. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lokale regler og lover angående din bruk av tjenesten, inkludert når det gjelder online oppførsel og akseptabelt innhold.
 6. Du må ikke tildele eller overføre kontoen din, eller dine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen, til noen annen person.

2.5 Tilgjengelighet

 1. Vi forbeholder oss retten til å endre, stoppe eller avbryte, midlertidig eller permanent, tjenesten (eller deler av den, inkludert funksjoner eller funksjonalitet) med eller uten varsel.
 2. Tilgang til tjenesten kan bli suspendert eller trukket tilbake til eller fra deg personlig eller alle brukere midlertidig eller permanent når som helst og uten varsel. Vi kan også legge begrensninger på lengden og bruken av en del av tjenesten av en eller annen grunn. Hvis vi legger begrensninger på deg personlig, må du ikke forsøke å bruke tjenesten under noe annet navn eller bruker.
 3. Du samtykker i at vi ikke vil være ansvarlig overfor deg eller overfor noen tredjepart for noen endring, suspensjon eller seponering av tjenesten.
 4. Vi garanterer ikke at tjenesten vil være kompatibel med all maskinvare og programvare som du måtte bruke. Vi er ikke ansvarlig for skade på, eller virus eller annen kode som kan påvirke noe utstyr (inkludert, men ikke begrenset til din mobile enhet), programvare, data eller annen eiendom som et resultat av din tilgang til eller bruk av tjenesten eller din innhenting av materiale fra, eller som et resultat av bruk av tjenesten. Vi er ikke ansvarlig for handlinger fra tredjepart.

2.6 Lagring

Vi kan, med eller uten forhåndsvarsel, angi eller endre den maksimale tidsperioden som dokumenter, data eller innhold blir beholdt av Tjenesten og den maksimale lagringsplassen som vil bli tildelt Ai-Medias servere eller systemer på dine vegne . Du forstår og samtykker i at Ai-Media ikke har noe ansvar eller ansvar for sletting eller manglende lagring av dokumenter, data eller annet innhold vedlikeholdt eller lastet opp av tjenesten

3. Bestilling og betaling

3.1 Bestilling og levering

 1. Du kan legge inn en bestilling på bestemte tjenester gjennom nettstedene, ved å logge på din registrerte konto.
 2. Når du bestiller tjenester på nettstedet vårt, aksepterer du og godtar at:
  1. lar vi deg velge en leveringstid for visse tjenester, og hvis vi ikke klarer å levere noen del av bestillingen din innen det valgte tidsrommet, kan vi velge å gi deg en kreditt, og hvis vi gjør dette er det eneste middelet du unnlater å unnlate å levere innen tidsrammen;
  2. Ellers vil vi oppfylle bestillingen din for tjenester så snart det er praktisk mulig, men tiden er ikke av essensen.
 3. Partene erkjenner og samtykker i bestillings- og avbestillingsreglene som er angitt i kundesesjonsreglene og retningslinjene kl Rute 1).

3.2 Gebyrer

 1. Tjenestene tilbys til de priser og avgifter som er angitt på nettstedene (og kundeportaler tilgjengelig via nettstedet) eller slik som vi på annen måte er varslet av deg, og siden disse prisene og avgiftene endres av oss til enhver tid. Ved å be om tjenester, samtykker du i å betale gjeldende priser og gebyrer for disse tjenestene.
 2. Prisene og avgiftene er eksklusive gjeldende skatter.
 3. Du betaler eventuelle gjeldende skatter, hvis noen, relatert til slike kjøp, lisenser, royalties, transaksjoner eller andre monetære transaksjonsinteraksjoner i forbindelse med tjenestene.
 4. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre våre priser og avgifter. Vi kan gi beskjed om endringen på nettstedet vårt (ved ganske enkelt å oppdatere prisen) eller i e-post til deg. Din fortsatte bruk av tjenesten etter endringer i pris eller gebyr utgjør din aksept av endringen og avtalen om å betale det endrede beløpet. Hvis du ikke er enig i pris- eller avgiftsendringen, kan du velge å avslutte kontoen din og slutte å bruke tjenesten vår.

3.3 Betalingsbetingelser og betalingsmåte

 1. Du kan betale bestillingen din med et gyldig kredittkort, eller på annen måte som vi bestemmer fra tid til annen.
 2. Vi aksepterer betaling med Visa, Mastercard og American Express, men vi kan endre kortene vi godtar fra tid til annen.
 3. Vi bruker Braintree, en avdeling av PayPal, Inc. (?Braintree?) for betalingsbehandling. Vi lagrer ikke kredittkortinformasjonen din. I den grad du velger å lagre / huske kredittkortdetaljer? på nettstedet vårt, lagrer Braintree kredittkortdetaljene, og nettstedet vårt vil hente disse detaljene via et symbol.
 4. I den grad vi tillater deg å betale via PayPal, aksepterer og godtar du at du er underlagt vilkårene og betingelsene for bruk av PayPal. Vennligst les disse vilkårene før du bruker PayPal til å betale for tjenesten vår.
 5. All informasjon du gir i forbindelse med et kjøp eller transaksjon med tjenesten, må være nøyaktig, fullstendig og aktuell. Vi vil ikke være ansvarlig for tap som du påføres som følge av uriktig eller ufullstendig informasjon gitt av deg.
 6. Du samtykker i å betale alle kostnader som påløper av brukere av kredittkortet ditt, debetkortet eller annen betalingsmåte vi gjør tilgjengelig i forbindelse med et kjøp eller en transaksjon eller annen monetær transaksjon med Tjenesten.
 7. Med mindre annet er avtalt av oss, krever vi forhåndsbetaling for alle tjenester du bestiller ved bestilling. Vi kan velge å avtale å gi kredittvilkår til deg, i så fall sender vi deg en faktura og full betaling av fakturaen må være mottatt av Ai-Media innen tretti (30) dager etter fakturadato. Hvis betaling for en faktura ikke er mottatt innen forfallsdato, kan vi, uten at det berører andre rettigheter, suspendere tjenestene for deg.
 8. Hvis fakturaer ikke er betalt innen forfallsdato, kan det hende at vi belaster deg for en rente på 5% per år på alle forfalte beløp du skylder, beregnet daglig, inntil det aktuelle beløpet (og påløpte renter) er betalt. Vi kan også belaste deg for alle utgifter vi pådrar oss for å samle utestående beløp.
 9. Hvis du bestrider noen gebyrer på en faktura, må du varsle oss innen 14 dager etter fakturadato.

3.4 Avvisning og kansellering av Ai Media

 1. I tillegg til noen av våre rettigheter i plan 1, til tross for at en ordre for tjenester er lagt ut av deg hos oss, kan vi etter vårt eget skjønn avvise en ordre (eller deler av den) der:
  1. du har brutt enhver bestemmelse i denne avtalen; eller
  2. (uten å begrense underavsnitt (i)) har vi ikke mottatt betaling for tjenester som tidligere ble levert til deg; eller
  3. (uten å begrense underklausul (i)) har du lastet opp video- eller lydfiler som vi fastslår har dårlig lydkvalitet (i strid med dine forpliktelser angitt i plan 1); eller
  4. i tilfelle a?Force Majeure Begivenhet? (som betyr enhver begivenhet utenfor rimelig kontroll av oss, som en konsekvens av at vi ikke med rimelighet kan kreves for å utføre forpliktelser i henhold til denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, brann, krigsutbrudd, pandemier, epidemier, fiendtlighetshandlinger, terroraktiviteter, nasjonale krise, myndighetshandlinger eller noen handling fra Gud, der noen av våre ansatte, agenter eller entreprenører som er direkte involvert i å tilby tjenestene er syke eller lider av en annen krisesituasjon eller uventet hendelse). I den grad vi avviser en ordre (eller del derav) i henhold til punkt 3.4.a) ii), 3.4.a) iii), eller 3.4.a) iv), og du har betalt for bestillingen på forhånd, refunderer vi deg gebyrene som er betalt og mottatt av oss, for den delen av ordren som vi ikke har fullført av oss. Ellers refunderes ikke forskuddsbetaling.
 2. Du kan be om å kansellere en ordre skriftlig ved å kontakte oss på onlinesupport@ai-media.tv

3.5 Kampanjetilbud og kreditter

 1. Vi kan tilby kampanjer fra tid til annen, på slike vilkår vi bestemmer.
 2. Fra tid til annen kan vi tilby kampanjekreditter til deg i forbindelse med en kampanje. Mottakere av kampanjekreditter vil se saldoen sin som ikke refunderbar kreditt i kontoinnstillingene. Kreditter utløper ett år etter datoen de ble brukt på kontoen din, eller datoen som er spesifisert i kampanjetilbudet, avhengig av hva som er det tidligere, med mindre denne datoen blir forlenget i samsvar med disse vilkårene. Ai-Media pålegger ikke noe gebyr for din bruk eller vedlikehold av kampanjesaldoen. Kampanjesaldoen din er et tilbud på rabatterte kjøp, og har ikke pengeverdi før den brukes under tilbudets vilkår. Det kan ikke overføres til andre brukere eller tas ut for kontanter, er ikke lastbart og har ingen kontantverdi. Når du kjøper på nettstedet, vil ubrukt kampanjesaldo bli brukt på kjøpet. Du kan fortsette å bruke kampanjesaldoen din for kjøp til denne saldoen er $ 0, eller eventuell gjenværende salgsfremmende saldo utløper, i samsvar med disse vilkårene.

4. Immaterielle rettigheter og brukerinnhold

4.1 Vårt innhold og lisens

I denne avtalen:

 1. ?Åndsverk? betyr alt copyright, design og industriell design, kretsoppsett, varemerker servicemerker og kommersielle navn og betegnelser, forretningshemmeligheter, kunnskap, konfidensiell informasjon, patenter, oppfinnelse og funn, litterære kunstneriske og vitenskapelige arbeider, oppfinnelser innen alle felt av menneskelig anstrengelse og andre resultater av intellektuell aktivitet på det industrielle, kommersielle, vitenskapelige, litterære eller kunstneriske området; og
 2. ?Immaterielle rettigheter? betyr alle rettigheter til åndsverk, inkludert nåværende og fremtidige registrerte og uregistrerte rettigheter gitt ved lov, felles lov eller egenkapital, i enhver jurisdiksjon i verden.
 3. Alle immaterielle rettigheter:
  1. i? Ai-Media? og? Ai-Live? navn og logoer;
  2. nettstedene; og
  3. programvare på nettstedene;
   (samlet sett ? Innholdet vårt?) eies av oss eller våre beslektede enheter, eller lisensiert av oss.
 4. Bortsett fra lisensen gitt i pkt. 1.e), har du ikke gitt andre rettigheter, tittel eller interesse i innholdet vårt eller immaterielle rettigheter i forbindelse med tjenesten.
 5. Du gis herved en begrenset, avgiftsfri, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar lisens for å bruke nettstedene, og all programvare på nettstedene, til din personlige og ikke-kommersielle bruk, med det eneste formål å bestille og skaffe Tjenester fra oss. Vi kan avslutte eller suspendere denne lisensen når som helst, uansett grunn, med eller uten varsel.

4.2 Brukerinnhold og lisens

 1. Forutsatt at vi har mottatt full betaling av den aktuelle ordren til tjenester, immaterielle rettigheter i utskrifter, bildetekstfiler eller andre direkte relevante filer som vi leverer deg for en bestilling (?Leverte materialer?) eies av deg. Du gir oss herved en evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, verdensomspennende lisens til å lagre og bruke de leverte materialene til formål å arkivere og kvalitetssikre testing og kontroller.
 2. Med hensyn til informasjonen eller innholdet, inkludert, men ikke begrenset til bilder, videoer, lydopptak, illustrasjon eller tekster, uansett medium, som du deler, bruker, laster opp eller sender inn i forbindelse med din tilgang til eller bruk av tjenesten ( ?Bruker Innhold?), samtykker du i, representerer og garanterer at du eier (eller har tilstrekkelige rettigheter til) all rettighet, tittel og interesse i og til slikt brukerinnhold, inkludert, uten begrensning, alle immaterielle rettigheter som finnes der.
 3. Ved å laste opp eller levere noe brukerinnhold gir du herved og vil gi Ai-Media og dets tilknyttede og tilknyttede selskaper, entreprenører og samarbeidspartnere en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, fullt utbetalt, overførbar, underlisens kan, evigvarende, ugjenkallelig lisens å kopiere, vise, laste opp, utføre, distribuere, lagre, endre og på annen måte bruke brukerinnholdet ditt i forbindelse med driften av tjenesten og som ellers tillatt i henhold til denne avtalen, inkludert for å gjøre det klart for personvernpolitikken, i noen form, medium eller teknologi som nå er kjent eller senere utviklet.
 4. I alle tilfeller samtykker du, representerer og garanterer at Brukerinnhold og våre (og våre tilknyttede og tilknyttede selskaper og entreprenørers) bruk av Brukerinnholdet ikke vil krenke noen lov eller krenke rettigheter fra tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter og personvern og publisitetsrettigheter.
 5. Du må ikke laste opp, bruke, dele eller sende inn noe brukerinnhold som:
  1. kan skape en risiko for skade, tap, fysisk eller psykisk skade, emosjonell nød, død, funksjonshemming, vanvåkning eller fysisk eller psykisk sykdom for deg, til enhver annen person eller til et hvilket som helst dyr;
  2. kan skape risiko for noe annet tap eller skade på noen person eller eiendom;
  3. søker å skade eller utnytte barn, inkludert ved å utsette dem for upassende innhold, be om personlig identifiserbare detaljer eller på annen måte;
  4. kan utgjøre eller bidra til en forbrytelse eller erstatning;
  5. inneholder informasjon eller innhold som vi anser for å være ulovlig, skadelig, krenkende, rasemessig eller etnisk krenkende, ærekrenkende, krenkende, inngripende for personvern eller publisitetsrettigheter, trakassere, ydmyke for andre mennesker (offentlig eller på annen måte), injurierende, truende, fiendtlig , obskønt voldelig, eller det som provoserer vold eller fiendtlighet, banning eller på annen måte kritikkverdige;
  6. inneholder all informasjon som diskriminerer andre basert på rase, religion, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, aner eller nasjonal opprinnelse;
  7. inneholder informasjon eller innhold som er ulovlig (inkludert, uten begrensning, avsløring av innsideinformasjon i henhold til verdipapirlov eller til en annen parts forretningshemmeligheter); (h) inneholder all informasjon eller innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til lov eller under kontraktsmessige eller fortrolige forhold; eller
  8. inneholder informasjon eller innhold som du vet ikke er korrekt og aktuell.
  9. som krenker tredjeparts rettigheter av noe slag, inkludert uten begrensning immaterielle rettigheter eller rettigheter til personvern eller omtale.
 6. Vi forbeholder oss retten til å avvise og / eller fjerne alt brukerinnhold som Ai-Media mener, etter eget skjønn, bryter denne paragraf 4.2.

5. Tilbakemelding

Vi prøver alltid å forbedre tjenesten. Du kan velge å, eller vi kan invitere deg til å sende inn kommentarer, forslag, tilbakemeldinger eller ideer om tjenesten, inkludert uten begrensning om hvordan du kan forbedre tjenesten eller våre produkter eller funksjoner (?Idé?). Ved å sende inn noen ide, samtykker du i at din avsløring er tilfredsstillende, uoppfordret og uten begrensning og ikke vil plassere Ai-Media under noen fortrolige eller andre forpliktelser, og at vi står fritt til å bruke ideen uten noen ekstra kompensasjon til deg, og / eller å avsløre ideen på ikke-fortrolig basis eller på annen måte til noen. Du erkjenner videre at Ai-Media ikke aksepterer noen rettigheter til å bruke lignende eller beslektede ideer som tidligere er kjent for Ai-Media, eller utviklet av sine ansatte, eller hentet fra andre kilder enn deg, ved å akseptere innsendingen din.

6. Personvern

6.1 Generelt

 1. Du erkjenner at ved å bruke tjenesten, vil du gi oss viss personlig identifiserbar informasjon, og du samtykker til innsamling, bruk og avsløring av din personlig identifiserbare informasjon og samlede data som angitt i vår Personvern.
 2. Du samtykker til at vi bruker den personlige informasjonen som er gitt av deg for å kontakte deg angående noe som er knyttet til tjenesten, og å kontakte deg for salgsfremmende og markedsføringsformål, inkludert, men ikke begrenset til, andre varer og tjenester som tilbys av Ai-Media eller dets tilknyttede selskaper og partnere. , og markedsføringskampanjer. Hvis du ikke ønsker å motta slik kommunikasjon, kan du melde deg av. Å velge bort kan forhindre at du mottar kommunikasjon angående tjenesten (inkludert forbedringer eller oppdateringer), eller markedsføring og kampanjetilbud.
 3. I den grad noe av Brukerinnholdet du gir oss inneholder personlig informasjon fra noen person, samtykker du og garanterer at:
  1. du vil overholde gjeldende lover og forskrifter med hensyn til innsamling og avsløring av oss av slik personlig informasjon; og
  2. for personer under 18 år har du innhentet samtykke fra foreldre (r) / verge (r) for den aktuelle personen, for innsamling og utlevering av slik personlig informasjon til oss, og vår bruk av den personlige informasjonen ; og
  3. uten at det berører (ii), har du et lovlig grunnlag for innsamling og utlevering av slik personlig informasjon til oss, og vår bruk av den personlige informasjonen.

6.2 Opplysningsrettigheter

Til tross for noe i personvernreglene våre, aksepterer du og godtar at Ai-Media kan bevare innhold som inneholder personlig informasjon og kan også avsløre slikt innhold, hvis det kreves for å gjøre det ved lov eller i god tro om at slik bevaring eller avsløring er rimelig nødvendig til:

 1. overholde juridisk prosess, gjeldende lover eller myndighetsforespørsler;
 2. håndheve denne avtalen;
 3. svare på påstander om at noe innhold krenker tredjeparts rettigheter; eller
 4. beskytte rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til Ai-Media, dets brukere og publikum. Du forstår at teknisk behandling og overføring av Tjenesten, inkludert innhold, kan innebære (i) overføringer over forskjellige nettverk; og (ii) endringer for å samsvare og tilpasse seg tekniske krav til tilkobling av nettverk eller enheter.

6.3 Sikkerhet

Vi garanterer ikke at uautoriserte tredjeparter aldri vil kunne beseire våre sikkerhetstiltak eller bruke din personlige informasjon til ukorrekte formål. Du erkjenner at du oppgir din personlige informasjon på egen risiko.

For å rapportere om cybersikkerhetshendelser eller hvis du har noen bekymringer angående cybersikkerhet og Ai-Media, vennligst skriv til oss på e-post til cyber.security@ai-media.tv.

 

7. DMCA og copyright klager

7.1 Klage på copyright

 1. Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi tar spørsmål om brudd på opphavsretten veldig alvorlig. Det er vår policy å raskt svare på klare merknader om påstått brudd på opphavsretten som er i samsvar med Digital Millennium Copyright Act (? DMCA?).
 2. Hvis du er copyright-eier eller en agent derav, og du mener at alt innhold som vert på nettstedet vårt krenker opphavsretten din, kan du sende inn et varsel i henhold til DMCA. Den raskeste måten å få svar på er å sende e-post til varselet ditt om påstått brudd på copyright til Ai-Media? S Copyright Agent på onlinesupport@ai-media.tv (Emnelinje:? DMCA fjerning av forespørsel?). Selvfølgelig kan du sende et varsel med fysisk post til:
  Oppmerksomhet: Copyright Agent
  Ai-Media Inc
  160 Swiss Ave, San Francisco CA 94131 USA
 3. For å være effektiv, må varselet være skriftlig og inneholde følgende informasjon:
  1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.
  2. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket.
  3. Tydelig identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller å være utsatt for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller tilgang til som skal deaktiveres, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at vi kan finne materialet. Å gi URLer til det påståtte krenkende innholdet i e-postadressen er den beste måten å hjelpe oss med å finne innhold raskt.
  4. Informasjon som er rimelig tilstrekkelig for å tillate oss å kontakte den klagende parten, for eksempel en adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en elektronisk postadresse som klageren kan kontaktes med.
  5. En uttalelse om at den klagende parten har en god tro på at bruk av materialet på den måten det klages på, ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dets agent eller loven.
  6. En uttalelse om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og under straff for skade, at den klagende parten er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.

7.2 Motvarsling

Hvis du mener at innholdet ditt feilaktig ble fjernet eller deaktivert av en DMCA-fjerningsforespørsel, har du rett til å bestride fjerningen ved å sende inn en motvarsel som inneholder følgende informasjon til Copyright Agent:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur fra brukeren.
 2. Identifikasjon av materialet som er fjernet eller som tilgangen er deaktivert og stedet der materialet dukket opp før det ble fjernet eller tilgangen til det ble deaktivert. Det deaktiverte innholdet skal ha blitt identifisert med URL i fjernet varsel. Du trenger ganske enkelt å kopiere nettadressene du vil utfordre.
 3. Ta med en uttalelse under voldsstraff om at du har en god tro på at materialet ble fjernet eller deaktivert som følge av feil eller feilidentifikasjon av materialet som skal fjernes eller deaktiveres.
 4. Ditt navn, adresse og telefonnummer og en uttalelse om at du samtykker til jurisdiksjonen til Federal District Court for det rettslige distriktet hvor adressen ligger, eller hvis adressen din er utenfor USA, for et rettsdistrikt der Ai-Media kan bli funnet, og at du vil akseptere service av prosessen fra personen som ga varsel i henhold til pkt. 7.1 (c) eller en agent for en slik person.

7.3 Gjenta retningslinjer for krenkelser

Vi har vedtatt en policy om å avslutte brukere som anses å være gjentatte krenkere, under passende omstendigheter og etter Ai-Media sitt eget skjønn. Ai-Media kan også etter eget skjønn begrense tilgangen til tjenesten og / eller avslutte medlemskapene til brukere som krenker andres immaterielle rettigheter, uansett om det foreligger gjentatt brudd.

8. Tredjeparts nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til nettsteder og ressurser på Internett som ikke eies eller drives av Ai-Media og dets tilknyttede selskaper. Ai-Media godkjenner eller godkjenner ikke informasjonen, grafikken eller materialet på disse tredjeparts nettsteder. Du erkjenner videre og godtar at Ai-Media ikke vil være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, hendelser, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom et slikt nettsted eller ressurs. Eventuelle avtaler du har med tredjeparter funnet mens du bruker tjenesten, er mellom deg og tredjepart, og du samtykker i at Ai-Media ikke er ansvarlig for tap eller krav du måtte ha mot en slik tredjepart.

9. Skadesløsgjøring og løslatelse

I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, samtykker du i å holde Ai-Media skadelig for og fra alle skader, tap og utgifter av noe slag (inkludert rimelige advokatkostnader og kostnader) som følger av:

 1. ditt brudd på denne avtalen;
 2. noe brukerinnhold;
 3. enhver aktivitet der du driver med eller gjennom tjenesten; og
 4. ditt brudd på lov eller tredjeparts rettigheter, inkludert uten begrensning at det leverte materialet krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter.

Hvis du er bosatt i California, frafaller du California Civil Code § 1542, som sier:? En generell løslatelse omfatter ikke krav som kreditor ikke vet eller mistenker å være til hans fordel på tidspunktet for utførelsen av løslatelsen, som hvis kjent av ham må ha påvirket hans oppgjør med skyldneren vesentlig.? Hvis du er bosatt i en annen jurisdiksjon, frafaller du enhver sammenlignbar lov eller doktrine.

10. Fraskrivelse av garantier

 1. DU FORSTÅR OG GODTAR AT TJENESTEN GJELES? SOM ER? OG? SOM TILGJENGELIG ?, OG I OMFATTENDE TILLATTIGHET TIL LOVGIVNING, UTEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT GARANTI ELLER FORHOLD TIL NOEN SLAG
 2. DU BRUKER AI-MEDIA-TJENESTEN PÅ EGEN RISIKO.
 3. I FULLST OMFATTELSE TILLATT AV GJELDENDE LOV, AI-MEDIA INNSTILLER INGEN UTROLIGHETER OG ANSVARLIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR TILFREDSKVALITET, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR EN SÆRLIG FORMÅL, ELLER IKKE-INFR.
 4. AI-MEDIA INNEGJØR INGEN GARANTI SOM (I) TJENESTEN VIL OPPFYLDER DINE KRAV, (II) TJENESTEN VIL bli UTROLIG, RETTIG, SIKKER, VIRUSFRIS ELLER FEILFRI, (III) RESULTATENE SOM KAN HENTES FRA BRUK AV Tjenesten vil være nøyaktig eller pålitelig, ELLER (IV) KVALITETEN TIL DOKUMENTER, PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANDRE MATERIALE KJØPT ELLER FÅTT AV DEG GJENNOM TJENESTEN VIL MØTE DIN FORVENTNINGER.
 5. VI GIR INGEN GARANTI, GARANTI ELLER REPRESENTASJON OM NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER RETNINGSLINJE ELLER ANNEN, AV INFORMASJONEN INNEHOLDT PÅ NETTSTEDENE ELLER ANNEN NOEN RÅD ELLER INFORMASJON SOM ER TIL DEG AV OSS.
 6. Ingenting i denne avtalen er ment å ekskludere, begrense eller endre lovpålagte garantier eller lovbestemte garantier som gjelder og ikke kan ekskluderes, begrenses eller endres.

11. Ansvarsbegrensning

 1. I STATTET GJENNOMFØRT AV GJELDENDE LOV, AI-MEDIA? S ANSVAR FOR EN BREKKE AV NOEN GARANTI ELLER GARANTI TILLATT I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN ELLER LOVET, ELLER NOEN DISSATISFAKTION DU HAR MED TJENESTEN ELLER EN BREKKING AV OSS AV DENNE AVTALEN, ER BEGRENSET AI-MEDIA? S VALG TIL:
  1. LEVERING AV TJENESTENE IGJEN; ELLER
  2. BETALINGEN FOR KOSTNADENE FOR AT TJENESTENE LEVERES IGJEN.
 2. I det omfang som er tillatt av gjeldende lov, forstår og uttrykkelig samtykker du i at AI-MEDIA OG DETS NÆRSTÅENDE SELSKAPER, OFFENTLIGE, MEDARBEIDERE, KONTAKTER OG AGENTER, IKKE SKAL ANBEFALES DIG ELLER NOEN ANDRE PERSON FOR NOEN TAP , Tilfeldige, spesielle, konsekvente, eksemple skader eller skader for tap av fortjeneste, men ikke begrenset til, skader for tap av god vilje, bruk, data eller andre immaterielle tap (uten hensyn til hvorvidt ai-media har blitt utpreget Disse skadene), skader, kostnader (inkludert juridiske omkostninger) eller utgifter til noe slag, lidelse eller forårsaket av deg eller noen annen person, enten basert i kontrakt, erstatning, forsømmelse, streng ansvar eller annen måte, i forbindelse med :
  1. NOEN HANDEL ELLER UTLATNING AV EN TREDJE PART;
  2.  BRUKET ELLER MANGLENDE Å BRUKE TJENESTEN;
  3. FORSETNINGER TIL, AVBRYTNINGER AV ELLER OPPTAK AV OVERFØRING TIL ELLER FRA TJENESTEN;
  4. FEIL ELLER UTLØSNINGER I NOEN INFORMASJON ELLER INSTRUKSJONER SOM TILLATES OSS AV DEG I FORBINDELSE MED TJENESTEN;
  5. NOE BUGS, VIRUSER, TROJAN HORSES, ELLER MALICIOUS PROGRAMVARE SOM KAN OVERFØRSES TIL ELLER GJENNES TJENESTEN VED NOEN TREDJEPART.
  6. NOE HANDLINGER TATT AV OSS I DIN RETNING;
  7. NOE FEIL ELLER UTLATNING I NOE TRANSCRIPTS ELLER HAPTER Vi leverer deg, eller noe av informasjonen vi leverer på nettstedene;
  8. HACKING, TAMPERING ELLER ANDRE Uautorisert tilgang eller bruk av tjenesten eller kontoen din eller informasjonen som er inneholdt der
  9. NOEN BREKKE AV disse vilkårene av deg;
  10. NOE ANDRE SAMMEN TIL TJENESTEN.
 3. I STATT GJENNOM LOVET GJELDER INGEN EVENT AI-MEDIA? S TOTALT ANSVAR FOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP ELLER ÅRSAKER TIL OVERHANDLING OVERSKRIVT BETALINGEN DU HAR BETALT AI-MEDIA I SISTE (6) MÅNEDER, ELLER HVIS STORE, HUNDRE DOLLARS ($ 100).
 4. NOEN JURISDISKJONER Tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensningen eller utelukkelsen av ansvar. UNNTAKENE AV GARANTIER OG BEGRENSNINGER OG UTSLUTNINGER AV ANSVAR UNDER DENNE AVTALEN, GJELDER PÅ MAKSIMALT OMFATTET GJELDT UNDER GJELDENDE LOV.
 5. Til tross for annen bestemmelse i denne avtalen, vil Ai-Media ikke være ansvarlig overfor deg eller noen annen person for tap, skade, kostnader, utgifter eller krav, i den grad det leverte materialet krenker immaterielle rettigheter til en tredjepart .

12. Oppsigelse

 1. Du har rett til å avslutte denne avtalen når som helst ved å slutte å bruke tjenesten og kansellere kontoen din hos oss. Uten at det berører noen av våre andre rettigheter, må du umiddelbart betale til oss utestående beløp som vi skylder i henhold til denne avtalen.
 2. Vi kan når som helst si opp denne avtalen eller deaktivere (midlertidig eller permanent) din bruk av nettsteder og tjenester når som helst, med øyeblikkelig virkning og med eller uten varsel til deg, hvis du:
  1. bryter denne avtalen etter vår rimelige mening; eller
  2. begå (eller vi rimelig mistenker at du har begått) all uredelig, krenkende eller ulovlig aktivitet, og vi kan henvise slik oppførsel til passende lovhåndteringsmyndigheter.
 3. Ai-Media kan etter eget skjønn og når som helst slutte å levere Tjenesten, eller deler av denne, med eller uten varsel.
 4. Hvis du eller Ai-Media sier opp denne avtalen, kan Ai-media øyeblikkelig deaktivere eller slette kontoen din og all relatert informasjon og filer på kontoen din og / eller forhindre ytterligere tilgang til slike filer eller tjenesten.
 5. Hvis du enten sier opp denne avtalen i henhold til denne paragraf 12, eller vi påvirker rettighetene våre i henhold til pkt. 12, er vi ikke ansvarlig for noen kostnader, tap, utgifter, skader eller krav som du eller noen tredjepart har påført eller påført med oppsigelsen bortsett fra at der hvor vi utfører rettighetene våre i henhold til pkt. 12c) og du har lagt inn en bestilling på tjenester som du har betalt på forhånd, men som vi ikke har fullført helt eller delvis, vil vi gi deg en refusjon avgifter basert på den delen av ordren vi ikke har fullført.
 6. Oppsigelse av denne avtalen påvirker ikke påløpte rettigheter eller rettsmidler fra noen av partene.
 7. Rettighetene og pliktene til klausul 4,6,7, 9,10,11,12,13 og 14 overlever opphør eller utløp av denne avtalen.

13. Styrende lov og tvisteløsning

13.1 Styrende lov

 1. Du samtykker i at:
  1. tjenesten vil anses utelukkende basert i Delaware; og
  2. tjenesten vil bli sett på som en passiv som ikke gir opphav til personlig jurisdiksjon overfor Ai-Media, verken spesifikk eller generell, i andre jurisdiksjoner enn Delaware.
 2. Denne avtalen er styrt av de interne materielle lovene i delaware-staten, uten respekt for dens lovkonfliktprinsipper.
 3. Anvendelsen av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig ekskludert.
 4. Du samtykker i å underkaste deg den personlige jurisdiksjonen til føderale og statlige domstoler i staten Delaware for handlinger som vi har rett til å søke påbud eller annen rettferdig lettelse i en domstol med kompetent jurisdiksjon for å forhindre faktisk eller truet krenkelse , feil bruk eller brudd på våre opphavsrettigheter, varemerker, forretningshemmeligheter, patenter eller annen åndsverk eller eiendomsrettigheter, som angitt i voldgiftsbestemmelsen nedenfor.

13.2 Voldgift

 1. Med mindre en part i denne avtalen har overholdt alle bestemmelsene i denne paragraf 13.2, kan den parten ikke innlede rettsforhandlinger i forbindelse med noen tvist, kontrovers eller som oppstår som følge av eller knyttet til denne avtalen, inkludert dens gyldighet, brudd eller oppsigelse (Tvist), bortsett fra der en part søker snarlig samtalehjelp, i hvilket tilfelle parten ikke trenger å overholde denne klausulen før han søker en slik lettelse.
 2. En part som hevder at det har oppstått en tvist, må gi skriftlig beskjed til den andre parten om redegjørelse for tvistens art (Tvistemelding).
 3. Partene må møte (som kan være fornøyd ved hjelp av telefon- eller videokonferanse) innen fjorten (14) dager etter tvistemeldingens tjeneste for å forhandle om og løse tvisten.
 4. Hvis partene ikke er i stand til å løse en tvist ved forhandling, innen tretti (30) dager etter datoen for tvistemelding, blir partene enige om å løse enhver tvist ved voldgift i samsvar med resten av denne klausulen:
  1. Hvis du er lokalisert i USA, av American Arbitration Association (? AAA?) i henhold til regler om kommersiell voldgift og tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister som da gjelder for AAA, og hvor voldgift vil bli gjennomført i delaware-staten, med mindre du og Ai-Media er enige om noe annet ;
  2. Hvis du er lokalisert i Australia, New Zealand, Stillehavet eller Asia, av Australian Center for International Commercial Arbitration (?ACICA?) i samsvar med ACICAs voldgiftsregler og hvor voldgiftssetet vil være Sydney, Australia; eller
  3. Hvis du er lokalisert i Storbritannia eller Europa, av London Centre of International Arbitration (?LCIA?) i samsvar med LCIA-reglene, og hvor voldgiftssetet eller det juridiske stedet vil være London; eller
  4. hvis du er lokalisert i Canada eller et annet land som ikke er spesifisert ovenfor, av Det internasjonale senteret for tvisteløsning i samsvar med dets internasjonale voldgiftsregler, og hvor voldgiftssetet eller det juridiske stedet vil være New York; og
  5. for enhver voldgift vil antall voldgiftsmenn være 1 (1), og språket som skal brukes i voldgiftsbehandlingen vil være engelsk.
 5.  Når det gjelder krav, forhandlinger eller voldgift brakt av deg, må de bringes i din individuelle kapasitet, og ikke som saksøker eller klassemedlem i noen påstått klasse eller representant som går, og med mindre vi er enige om noe annet, kan en voldgiftsmann ikke konsolidere mer enn en persons påstander.
 6. Du samtykker til at ved å inngå denne avtalen, frafaller du og Ai-Media retten til en rettssak av en jury eller til å delta i en klasseaksjon.

14. Generelt

14.1 Oppdrag 

Denne avtalen, og eventuelle rettigheter og lisenser gitt under, kan ikke overføres, novates eller tildeles av deg uten vårt samtykke. Ai Media kan tildele, overføre eller fornye denne avtalen, og eventuelle rettigheter og lisenser gitt nedenfor, uten ditt samtykke. Ethvert forsøk på overføring eller tildeling i strid med dette vil være ugyldig.

14.2 Varslingsprosedyrer

 1. Ai-Media kan gi varsler til deg via e-postvarsel, skriftlig eller papirkurv, eller gjennom utsendelse av slik varsel på nettstedet vårt, som bestemt av Ai-Media etter eget skjønn.
 2. Du kan gi oss varsler under denne avtalen, skriftlig og på engelsk, via e-post til onlinesupport@ai-media.tv
 3. Ai-Media er ikke ansvarlig for automatisk filtrering av deg eller nettverksleverandøren din som kan søke om e-postvarsler vi sender til e-postadressen du oppgir.

14.3 Hele avtalen / delbarheten.

Denne avtalen og eventuelle endringer utgjør hele avtalen mellom deg og Ai-Media angående tjenesten. Hvis en bestemmelse i denne avtalen anses ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen, som vil forbli i full kraft og virkning.

14.4 Ingen frafall.

Ingen fraskrivelse av noen vilkår i denne avtalen vil bli ansett som et videre eller vedvarende avkall på et slikt begrep eller noe annet begrep, og Ai-Medias unnlatelse av å hevde noen rettighet eller bestemmelse i henhold til denne avtalen vil ikke utgjøre et avkall på slik rett eller bestemmelse .

15 Merknad for brukere av California

I henhold til California Civil Code avsnitt 1789.3, har brukere av tjenesten fra California rett til følgende spesifikke forbrukerrettighetsvarsel: Klageassistance Unit of Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs kan kontaktes skriftlig på 1625 North Market Blvd ., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, eller via telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210. Du kan kontakte oss på onlinesupport@ai-media.tv.

16. Spørsmål og forslag

Ta kontakt med oss på onlinesupport @ ai-media.tv   å spørre oss om denne avtalen eller tjenesten.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan 1: Regler og retningslinjer for kundesesjon

1. Definisjoner:

I dette skjema 1

 1. Lydbeskrivelse betyr lydbeskrivelsestjenester (også kjent som? beskrevet video?) for forhåndsinnspilt videomateriale;
 2. Live Audio Description betyr lydbeskrivelsestjenester (også kjent som? beskrevet video?) for live video / lyd;
 3. teksting betyr billedteksttjenester (åpne eller lukkede bildetekster) for forhåndsinnspilt lyd- eller videomateriale, og for å unngå tvil inkluderer ikke Live Captioning;
 4. Begivenhet betyr enhver begivenhet, foredrag eller konferanse som krever Live Captioning-tjenester (men for å unngå tvil inkluderer ikke forretningsmøter eller avtaler);
 5. Live billedtekst betyr eventuelle billedtekst-, notat- eller transkripsjonstjenester som kreves i sanntid, inkludert uten begrensning for noen? kommunikasjonsadgang i sanntidsoversettelse? og billedtekst for alle medier live streamet gjennom hvilken som helst online plattform (for eksempel Facebook eller YouTube);
 6. transkripsjon betyr transkripsjonstjenester for forhåndsinnspilt lyd- eller videomateriale, og for å unngå tvil inkluderer ikke Live Captioning.

2. Følgende regler og retningslinjer gjelder for alle tjenester:

 1. Du må laste opp video- eller lydfiler som har god og ren lydkvalitet? det vil si hvor vi er i stand til å tydelig høre talen til noen personer, har minimal bakgrunnsstøy og ingen mediefeil. Du erkjenner at lydkvaliteten kan påvirke nøyaktigheten til det leverte arbeidet.
 2. Du erkjenner og samtykker til at når du leverer transkripsjon og teksting,
  1. Ai-Media vurderer (uten å stille noen garanti) levering av nøyaktig arbeid for god lyd som å inkludere: (1) ord som er stavet riktig; (2) setninger og setninger som gir mening som et frittstående dokument; og (3) tekst er en nesten eksakt replikering av talte ord;
  2. Vi inkluderer ikke utilsiktet tale som "ums", "uhs", stammet tale eller vanskelige substantiv;
  3. Vi korrigerer ikke grammatikk eller korrekturleset materiale? vi transkriberer bare hva som er på kildemediet.
 3. Med mindre vi ellers er enige skriftlig, må alle tjenester som vi leverer betales i sin helhet ved bestilling.
 4. Du erkjenner at for å hjelpe oss med å gi nøyaktig transkripsjon eller bildetekst, vil du gi oss all relevant tilleggsinformasjon og / eller materiale angående lyd- og / eller videofilene du ønsker å ha transkribert eller bildetekst, eller begivenheten du ønsker bildetekst, for eksempel bransjespesifikk jargon, unike navn på steder eller personer. Du skal ikke røpe informasjon som er privat eller konfidensiell.
 5. Du kan be om å kansellere en ordre skriftlig eller gjennom nettsteder (det vil si den aktuelle kundeportalen på det aktuelle nettstedet).
 6. Ai-Media kan kansellere en bestilling når som helst før det tidspunktet de aktuelle tjenestene planlegges å starte, i tilfelle av Force Majeure-hendelse, uten noe ansvar overfor deg annet enn å tilbakebetale deg for gebyrer som er betalt på forhånd i den grad du samtykker ikke i at Tjenestene under den relevante kansellerte ordren skal omplasseres til et annet avtalt tidspunkt.

3. Følgende regler og retningslinjer gjelder billedtekst, transkripsjon og lydbeskrivelse:

Hvis du avbestiller en bestilling når som helst etter at Ai-Media har begynt å levere de aktuelle tjenestene, må du betale til Ai-Media hele beløpet for avgiftene som gjelder for de kansellerte rekkefølge.

4. Følgende regler og retningslinjer gjelder for all Live Captioning og Live Audio Description:

4.1 Bestillingsforespørsler

 1. Det er ditt ansvar å sørge for at all bestillingsinformasjon er korrekt før du sender inn en forespørsel.
 2. Våre avgifter inkluderer ikke, og Ai-Media er ikke ansvarlig for, eventuelle gebyrer eller avgifter for gulvmonitorer, projektorer, projeksjonsskjermer, audio-out tekniske eller andre tekniske krav, eller internettforbindelse, som påløper av deg i forbindelse med tjenester.
 3. Annet enn billedtekst for? Ai-Live? økter, når du har bestilt en bestillingsforespørsel, blir ikke live-økten din bekreftet før en Ai-Media-billedtekst er blitt tilordnet den økten.
 4. I respekt for Live Captioning for? Ai-Live? økter og Live Audio Description:
  1. bestillingsforespørsler er ikke garantert før det er mottatt en bekreftelsesvarsel fra Ai-Media .;
  2. Hvis du legger inn en bestilling i løpet av mandag til fredag (i løpet av vår normale kontortid fra 09.00 til 17.00) og ber om at tjenestene skal leveres innen tjuefire (24) timer etter at du bestiller, har Ai-Media skjønn til å nekte eller godta ordren;
 5. hvis du legger inn en bestilling når som helst etter 17:00 fredag og før klokken 09.00 umiddelbart etter mandag, og der tjenestene blir bedt om å bli levert på den umiddelbare mandagen, har Ai-Media skjønn om å nekte eller godta bestillingen.

4.2 Avbestillings- og ikke-show-policy

 1. Hvis du avbestiller ordren innen tjuefire (24) timer før det tidspunktet Tjenestene var planlagt å starte, eller avbryter bestillingen i løpet av live økt, så må du betale til Ai-Media hele beløpet for avgiftene som gjelder for den kansellerte økten.
 2. Hvis du avbestiller ordren:
  1. ) innen syttitoog 72 timer før det tidspunktet Tjenestene var planlagt å starte, eller avbryte bestillingen under arrangementet, må du betale til Ai-Media hele beløpet for avgiftene som gjelder for den kansellerte økten;
  2. ) med mer enn 72 timer (mindre enn syv dager)? varsel før tiden Tjenestene var planlagt å starte, eller avbryte bestillingen under arrangementet, så må du betale til Ai-Media beløpet som tilsvarer femti prosent (50%) av avgiftene som gjelder for den kansellerte økten.
 3. Når det gjelder Live Captioning eller Live Audio Description, i tilfelle at Ai-Medias billedtekstansatte eller entreprenører ikke er tilgjengelige på grunn av Force Majeure-hendelse (og hvor Ai-Media ikke kan finne en passende erstatning), eller hvor under live-sesjon Ai-Media er ikke i stand til å fortsette å levere de aktuelle tjenestene for økten på grunn av en Force Majeure-hendelse, da kan Ai-Media avbryte økten, og du må betale gebyrene for tjenestene som faktisk er levert av Ai-Media for live-sesjonen fram til avbestillingen, på pro-rata basis (per minutt).

4.3 Sent økter

Hvis du kommer for sent til den planlagte Live Captioning- eller Live Audio Description-økten, vil du fortsatt bli fakturert fra begynnelsen av den planlagte tiden.

4.4 Avslutte en billedtekst tidlig

Hvis økten Live Captioning eller Live Audio Description avsluttes før den planlagte sluttiden, blir du fortsatt belastet for hele den planlagte tiden.